k-r

-

Miejsce lat dziecinnych Józefa Ignacego Kraszewskiego, najpopularniejszego polskiego pisarza historycznego XIX stulecia. Dwór w Romanowie, wybudowany przez dziadków pisarza – Annę i Błażeja Malskich – od 1962 r. pełni rolę muzeum I. J. Kraszewskiego. W romantycznym parku stoi murowana neogotycka brama oraz kaplica – mauzoleum rodziny Kraszewskich. ...

-

Miasto słynące z największego zespołu pałacowo-parkowego regionu, wzniesionego w poł. XVIII w. przez marszałka Eustachego Potockiego. Skala założenia oraz dekoracja architektoniczna pałacu, oranżerii i bram reprezentuje najwyższy kunszt architektów i rzeźbiarzy epoki rokoka: J. Fontany, J. Ch. Redlera, J. B. Plerscha i J. Lapena. Naprzeciwko zespołu pałacowego wznosi się kościół parafialny pw. Świętej Trójcy z 1. połowy XVII w., w stylu renesansu lubelskiego. W kaplicy pw. MB Różańcowej można zobaczyć nagrobek fundatorów – Mniszchów. Obok kościoła stoi dzwonn ...

-

Wieś na pograniczu Roztocza i Wyżyny Lubelskiej, znana z sanktuarium św. Antoniego. Na wyniosłym wzgórzu, zwanym Łysą Górą, wznosi się barokowy kościół i klasztor oo. Bernardynów. U stóp wzgórza leży źródło wody, zaś obok stoi drewniana kaplica pw. św. Antoniego (tzw. „na wodzie”). ...

-

Największe miasto lubelskiego Powiśla, ważny ośrodek naukowo-badawczy i przemysłowy, znany w kraju z klasycystyczno-romantycznego zespołu pałacowo-parkowego Czartoryskich (XVIII-XIX w.). W rozległym parku (32 ha) na wiślanej skarpie wznosi się pałac oraz zespół budowli ogrodowych projektowanych w większości przez Piotra Christiana Aignera, w duchu antyku, neogotyku i orientu. W Domku Gotyckim i Świątyni Sybilli księżna Izabela Czartoryska założyła pierwsze polskie muzeum. Nieopodal nad Wisłą znajduje się port jachtowy z wieżą oraz bulwar spacerowy. ...

-

Miejscowość na południe od Lublina, słynie z jedynego w kraju Technikum Pszczelarskiego. Szkoła, położona na terenie byłego majątku dworsko-parkowego hrabiego Franciszka Rohlanda (generała wojsk Księstwa Warszawskiego), prowadzi w podworskim parku skansen z ulami, a we dworze muzeum pszczelarstwa i bartnictwa. ...

-

Cicha letniskowa wieś nad Bugiem, związana z martyrologią Kościoła unickiego. W 1874 r. od kul carskich żołnierzy zginęło tu 13 unitów, uznanych w 1996 r. przez papieża Jana Pawła II za błogosławionych męczenników za wiarę. Kult Unitów Podlaskich rozwija się w Pratulinie od lat międzywojennych XX w., a funkcję sanktuarium z relikwiami męczenników pełni kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła. ...

-

Wieś nad Wisłą, związana z legendą o rycerzu Piotrowinie i świętym Stanisławie Biskupie Męczenniku. Na wysokiej nadwiślańskiej skarpie wznosi się kościół pw. św. Stanisława z 1440 roku, fundacji biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, zachowany w niezmienionej gotyckiej szacie. Obok kościoła stoi, zbudowana w tym samym czasie, kaplica nad grobem Piotrowina. W okolicy atrakcję stanowi duży kamieniołom wapieni z punktem widokowym na panoramę Wisły. ...

-

Miasto powiatowe na Polesiu Lubelskim, dawniej królewski gród lokowany w 1401 r. na jagiellońskim szlaku z Krakowa do Wilna, miejsce zjazdów i sejmików szlacheckich. Wznosi się tu neogotycka bazylika z lat 1905–13, z wcześniejszym wyposażeniem wnętrza, w tym obrazem Matki Boskiej zwanym „Madonna z gruszką”, pochodzącym ze szkoły flamandzkiej z XVII w. Obok bazyliki stoi drewniana dzwonnica konstrukcji zrębowej z XVII w. ...

-

Miasteczko na na Powiślu, znane z pierwszej na ziemiach polskich szkoły rzemieślniczej, założonej w 1761 r. przez ks. Ignacego Konarskiego. Wznosi się tu kościół pw. Wniebowzięcia NMP z XVII-XVIII w., z barokowym wyposażeniem wnętrza, w tym polichromią skomponowaną w harmonijną całość z ołtarzami. W okolicznej miejscowości Niezdów, w kilkunastohektarowym parku znajduje się klasycystyczny pałac Lubomirskich z lat 1785-87. Okolice Opola Lubelskiego słyną także z hodowli ryb. Zapiski mówiące o stawach rybnych w sięgają 1760 roku. Tradycję kontynuuje Z ...

-

Najpopularniejsze letnisko regionu, z licznymi ośrodkami wczasowymi nad Jeziorem Białym - najczystszym zbiornikiem Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Jezioro ma powierzchnię 106,4 ha, głębokość do 33,6 m i liczne piaszczyste plaże. W sąsiedztwie położone są rozległe Lasy Sobiborskie, objęte ochroną jako Sobiborski Park Krajobrazowy. ...