a-j

-

Miasteczko nad rzeką Niepryszką to rowerowa stolica Roztocza – przez gminę przebiega prawie 100 km dróg i szlaków rowerowych.Do najważniejszych zabytków Józefowa należą kościół i synagoga z 2. poł. XIX w. oraz leżący na obrzeżach miasta kirkut. Niewątpliwą atrakcją jest rozległy kamieniołom z wieżą widokową – miejsce, które zachwyci nie tylko pasjonatów geologii. W Józefowie znajduje się także malowniczo usytuowany zalew rekreacyjny z piaszczystą plażą i kąpieliskiem.  ...

-

Nadwiślańska wieś z ruinami obronnego zamku Firlejów i Lubomirskich z 1. połowy XVI w., rozbudowanego na manierystyczną rezydencję przez włoskiego architekta i rzeźbiarza Santi Gucciego, a następnie przez Tylmana z Gameren w stylu barokowym. Od XIX wieku znajdował się w ruinie, a od lat 70. XX w. był odbudowywany na siedzibę muzeum. ...

-

Dawne miasto i siedziba biskupów diecezji łuckiej, a w XIX-XX wieku także diecezji podlaskiej. W kościele kolegiackim pw. Św. Trójcy z 1. połowy XVIII w. znajduje się sarkofag ostatniego biskupa łuckiego, historyka i literata ks. Adama Naruszewicza. W parku można zobaczyć oficyny pałacu biskupiego oraz kamienną grotę – ulubione miejsce rozmyślań Naruszewicza. Nad Bugiem (ok. 2 km od miasteczka) znajduje się stadnina koni czystej krwi arabskiej założona w 1817 r., z zespołem zabytkowych stajni z XIX-XX w. (miejsce słynnych pokazów  i aukcji koni „Pride of Poland ...

-

Najpopularniejsze letnisko południowo-zachodniej Lubelszczyzny, położone w sąsiedztwie największego zespołu leśnego regionu – Lasów Janowskich.  Było to niegdyś gospodarcze i administracyjne centrum ordynacji zamojskiej, znane z rozwiniętego na dużą skalę rzemiosła sukienniczego. Obecnie Janów przyciąga turystów dobrze zagospodarowanym zalewem rekreacyjnym o pow. 40 ha oraz rozległymi lasami, w których można znaleźć wiele atrakcji przyrodniczych jak również miejsc związanych z historią i walkami partyzanckimi (m. in. Porytowe Wzgórze czy Uroczysko Kruczek). J ...

-

Królewska wieś z XV w., znana z zespołu pałacowo-parkowego Zamoyskich. Najcenniejszym zabytkiem jest pałac z lat 1904-05 w stylu neogotyku angielskiego, a także: park krajobrazowy; neogotycka brama ze stróżówką, oranżeria i oficyna. We wsi znajduje się  również neogotycki kościół parafialny z lat 1909-12 oraz muzeum poświęcone ostatniemu  właścicielowi Jabłonia - wybitnemu rzeźbiarzowi związanemu z Paryżem – Augustowi Zamoyskiemu. ...

-

Jedno z najważniejszych sanktuariów prawosławnych w Polsce, z męskim monastyrem założonym w XV w. Najcenniejsze zabytki to: zespół cerkiewny z XIX/XX w., cerkiew pw. św. Onufrego z budynkami bramnymi i dzwonnicą, a na zewnątrz murów dwie kaplice - pw. Zaśnięcia Matki Bożej oraz Świętego Ducha. ...

-

Jeden z dawnych Grodów Czerwieńskich, położony przy ważnych szlakach handlowych, od 1400 roku miasto. Najstarsze zachowane zabytki pochodzą z 2. połowy XVIII wieku. Należą do nich: podominikański kościół pw. św. Mikołaja, kościół pw. św. Stanisława Kostki (dawna cerkiew greckokatolicka, a dzisiaj bernardyńskie sanktuarium  z cudownym wizerunkiem MB Sokalskiej pochodzącym z ukraińskiego Sokala), barokowa plebania (miejsce urodzenia Aleksandra Głowackiego, bardziej znanego jako Bolesław Prus), dwór rodziny Du Chateau (obecnie muzeum). W XIX wieku powstały murowane ...

-

Miejscowość znana z dużego przejścia drogowo-kolejowego z Ukrainą, skąd prowadzi najkrótsza droga do Lwowa. Na wzgórzu wznosi się cenny zespół greckokatolickiej cerkwi pw. św. Mikołaja z 1685 roku, z zachowanymi polichromiami i ikonostasem oraz drewnianą dzwonnicą i murowaną bramą z XVIII / XIX wieku. ...

-

Jeden z dawnych Grodów Czerwieńskich; w XIV i XV w. miasto z królewskim zamkiem, miejsce sądów w polsko-litewskich sporach granicznych. W 1413 r., podczas zjazdu szlachty polskiej i litewskiej, król Władysław Jagiełło i wielki książę litewski Witold zawarli unię obu państw. Fakt ten upamiętnia kopiec Unii Horodelskiej, usypany w 1861 roku. Po zamku królewskim pozostały ziemne obwałowania (zwane wałami jagiellońskimi) oraz kamienne lwy, ustawione w rynku. Do najciekawszych zabytków należą również: barokowy kościół parafialny z lat 1739-58 oraz dwie drewniane świąt ...

-

Poleska wieś słynna z upraw rumianku (tematyczna wioska „Kraina rumianku”). Jest tu siedziba Ośrodka Edukacji Regionalnej, prowadzącego warsztaty dawnego rękodzieła. Dużą atrakcję stanowi pierwsze w regionie wiejskie SPA a także festyny popularyzujące tradycyjne uprawy zielarskie. ...