Centrum Turystyczne Sosnowica *
Urząd Gminy Sosnowica

ul. Spokojna 10
21 - 230 Sosnowica

tel. +48 82 591 21 52
turystyka@sosnowica.pl
www.sosnowica-turystyka.pl