25-05-21
30-06-21

Motywem przewodnim tegorocznej edycji wystawy jest mit o Kasandrze. Na ekspozycję składają się kostiumy, elementy scenografii, makiety czy inne formy instalacji przestrzennych, wykonane przez studentów polskich Akademii Sztuk Pięknych i uczelni artystycznych. Wystawa odbywa się w ramach V Festiwalu Scenografii i Kostiumów "Scena w Budowie".

Więcej informacji...