07-07-22
10-07-22

Ostateczna data i forma realizacji wydarzenia będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju i decyzji Organizatorów.

Lublin

Inne Brzmienia Art'n'Music Festival prezentuje oryginalne oblicze  świata muzyki, a także innych dziedzin sztuki. Jest to również cykl imprez kulturalnych - koncertów, wystaw i warsztatów artystycznych, w których udział biorą polscy i zagraniczni muzycy, artyści, przedstawiciele świata filmu, mediów i nauki.

Wschód Kultury to nowa forma współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego. Po raz pierwszy na taką skalę trzy miasta – Białystok, Lublin, Rzeszów odkrywają nowe możliwości współdziałania środowisk na rzecz obiegu kultury ponad granicami, wymiany artystycznej i kulturalnej, mobilności artystów i dzieł. Projekt powstał dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych i samorządów wschodniej Polski, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury.

Więcej informacji...