Świętujemy 450 lat Unii Lubelskiej

01.01.2019 - 31.12.2019

W 2019 roku świętujemy 450 rocznicę podpisania Unii Lubelskiej. Dla przypomnienia, 1 lipca 1569 roku w Lublinie została zawarta umowa pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. Powstało nowe państwo, które nazwano Rzeczpospolitą Obojga Narodów. W myśl postanowień Unii Lubelskiej miały być wspólne: monarcha, herb, sejm, waluta, polityka zagraniczna i obronna. Zachowano natomiast odrębność skarbu państwa, urzędów, wojska i sądownictwa. Rzeczpospolita Obojga Narodów istniała ponad dwieście lat i była największym, po Cesarstwie Rosyjskim, państwem na Starym Kontynencie. W oficjalnym programie obchodów znajdziemy wiele ciekawych imprez, przybliżających historię wydarzenia ważnego nie tylko w dziejach Lublina oraz Polski, ale i całej Europy.

Program: https://lublin.eu/lublin/unia-lubelska/

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.