Ziemia Łukowska

Ziemia Łukowska

Jeszcze nie do końca odkryte przez turystów, pod wieloma względami wyjątkowe miejsce na mapie Lubelszczyzny. Niepowtarzalne walory przyrodnicze i kulturowe sprawiają, że jest to idealne miejsce do uprawiania turystyki aktywnej.

Na rowerzystów czeka ok 330-kilometrowa sieć oznakowanych szlaków, pozwalających dotrzeć do najbardziej interesujących miejsc. Jeden z nich prowadzi do Rezerwatu Jata, który wśród form ochrony przyrody w Polsce, pod względem długości istnienia ustępuje tylko Białowieskiemu Parkowi Narodowemu.

Historyczną stolicą tych ziem jest Łuków. W mieście znajdują się dwa barokowe zespoły kościelno-klasztorne z XVIII w. – pobernardyński i popijarski. W części zabudowań klasztornych znajduje się Muzeum Regionalne z bogatymi zbiorami etnograficznymi oraz geologiczno-archeologicznymi. Pobliski Stoczek Łukowski zasłynął z pierwszej zwycięskiej bitwy wojsk polskich w powstaniu listopadowym. Koniecznie należy odwiedzi ć  Wolę Okrzejską, miejscowość, w której urodził się polski pisarz-noblista Henryk Sienkiewicz.

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.