Biała Podlaska

Biała Podlaska

 Miasto w dolinie Krzny będące niegdyś własnością Radziwiłłów. Zachowała się część dawnego zespołu zamkowego z XVII-XVIII w. (m. in. budynki bramne i oficyny) oraz fortyfikacji z bastionami i wieżami. Znajduje się tu Muzeum Połudiowego Podlaska. Wśród pozostałych zabytków zwraca uwagę kościół farny pw. św. Anny z XVI-XVII w. z bogato dekorowaną kaplicą Radziwiłłów oraz dawna Akademia Bialska z XVII w., do której uczęszczał J. I. Kraszewski.

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.