k-r

Karczmiska

Karczmiska

Duża wieś, powstała w czasach kazimierzowskich, z królewskim folwarkiem, leżąca  na handlowym szlaku do wiślanej przeprawy w Bochotnicy, znana z gościnnych karczm i zajazdów. Znajduje się tu centralna stacja jedynej w regionie kolejki wąskotorowej, organizującej w sezonie wiosenno-letnim wycieczkowe kursy dla turystów.

Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny

Ulubione miejsce plenerów malarzy, fotografików i filmowców. Swoją sławę zawdzięcza znakomitej harmonii krajobrazu, łączącego przyrodę Małopolskiego Przełomu Wisły ze wspaniałą architekturą.

Z okresu fundacji miasta przez Kazimierza Wielkiego pochodzą zamek i kamienna baszta, które dawniej strzegły przeprawy wiślanej. Największy rozwój handlu, miał miejsce w XVI i XVII w. W tym okresie rozbudowano miasto w renesansowym stylu – powstały kościoły: Farny oraz pw. św. Anny, kamienice Przybyłów i Celejowska oraz spichlerze. Nad Wisłą leży port i bulwar spacerowy. Wokół miasteczka rozpościera się Kazimierski Park Krajobrazowy. Jest to doskonałe miejsce do spacerów ścieżkami prowadzącymi przez lessowe wąwozy i wysokie skarpy z punktami widokowymi na panoramę Wisły.

Kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja. Zniszczony podczas pożaru gotycki kościół został przebudowany w l. 1610–1613 przez Jakuba Balina – lubelskiego architekta włoskiego pochodzenia. Powstała smukła jednonawowa świątynia z niższym od nawy półkoliście zamkniętym prezbiterium oraz dwoma charakterystycznymi szczytami łączącymi wpływy architektury włoskiej i niderlandzkiej. Kolebkowe sklepienie nawy i prezbiterium ozdobiono wspaniałą dekoracją sztukateryjną. W XVII wieku do fary zostały dobudowane kaplice: Borkowskich, Górskich oraz Różańcowa. We wnętrzu świątyni, na chórze muzycznym, znajdują się XVII-wieczne organy uważane za najstarszy, zachowany w całości, instrument muzyczny tego typu w Polsce. Wśród wielu interesujących elementów wyposażenia fary uwagę zwracają także rokokowe konfesjonały oraz kamienna chrzcielnica wykonana w warsztacie Santi Gucciego. W ołtarzu głównym umieszczono XIX-wieczne obrazy przedstawiające świętego Bartłomieja oraz Kazimierza Jagiellończyka.

Kościół pw. św. Anny. Na wzór kazimierskiej fary powstał murowany jednonawowy kościół z węższym od nawy półkoliście zamkniętym prezbiterium. Wykonano renesansowe szczyty ozdobione pilastrami zwieńczonymi piramidkami. Sklepienie nawy oraz prezbiterium pokryto prostą siatką sztukaterii. W XVIII-wiecznym ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający św. Annę wraz z Matką Bożą i Jezusem. Drewniane ołtarze boczne pochodzą z XVII w. Uwagę zwraca renesansowa polichromia na łuku tęczowym. Znajdujący się obok kościoła budynek pełnił niegdyś rolę szpitala oraz przytułku dla  osób ubogich i starszych. Obecnie jest siedzibą Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki.

Spichlerze. W latach świetności Kazimierza Dolnego, obok fundacji kościelnych oraz budowy licznych kamienic w rynku, wzdłuż Wisły wznoszono okazałe spichlerze przeznaczone do magazynowania zboża. W sumie powstało ok. 60 tego typu obiektów. Najwspanialsze z nich znajdowały się przy obecnej ulicy Puławskiej i Krakowskiej. Do dnia dzisiejszego zachowało się tylko kilka. Smukłe, trójkątne, zwieńczone piramidkami szczyty spichlerzy wzorowano na kazimierskim kościele farnym wprowadzając tym samym elementy renesansu lubelskiego do architektury świeckiej. Od XIX w. popadające w ruinę spichlerze zaczęto adaptować do innych celów. Po kolejnych remontach przeprowadzanych w XX w., m.in. według projektu Karola Sicińskiego, Spichlerz Kobiałki przeznaczono na schronisko turystyczne, natomiast w Spichlerzu Ulanowskich (Przybyłów), utworzono Muzeum Przyrodnicze – oddział Muzeum Nadwiślańskiego. Do renesansowych form fary nawiązuje również Spichlerz Feuersteina, w którym mieściła się w przeszłości garbarnia.

 

Kock

Kock

W epoce odrodzenia słynny ośrodek kalwiński, zaś w XIX w. chasydzki, z dobrze zachowanym układem typowego miasteczka targowego. Znajdują się tu dwie wspaniałe budowle z 2. połowy XVIII w., ufundowane przez księżną Annę z Sapiehów Jabłonowską, zaprojektowane w stylu klasycystycznym przez Szymona Bogumiła Zuga: kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP oraz rezydencja pałacowa z parkiem w stylu sentymentalnym. W początkach października 1939 r. oddziały polskie z Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” stoczyły pod Kockiem kilkudniową bitwę w wojskami niemieckimi, co upamiętnia cmentarz żołnierzy SGO i pomnik ich dowódcy gen. Franciszka Kleeberga.
Największą atrakcją turystyczną miasteczka jest Muzeum Historii Kocka, otwarte uroczyście w roku jubileuszu 600-lecia miasta. Muzeum podzielone jest na osiem sal tematycznych, w których nie brakuje pokazów filmowych, fotografii historycznych oraz tablic dydaktycznych o charakterze interaktywnym. W muzeum można zobaczyć zabytkowe dokumenty dotyczące okresu lokacji Kocka i nadania średniowiecznej osadzie praw miejskich. Porusza ono także aspekt wielokulturowości miasteczka na przestrzeni dziejów, historię żydowskiego Kocka oraz tematykę możnych rodów, których obecność, działalność i posiadłości kształtowały przestrzeń miasta i wpływały na życie mieszkańców. Bardzo ciekawą część stanowi także sala prezentująca czasy prehistoryczne terenów Kocka, opracowane na podstawie wykopalisk archeologicznych oraz przyrodę ożywioną lokalnych terenów wraz z obserwatorium flory i fauny.

Kodeń

Kodeń

Najstarsze i najbardziej znane sanktuarium maryjne na Podlasiu, nad Bugiem, słynące z cudownego obrazu Matki Bożej de Guadalupe. Renesansowo-barokową bazylikę pw. św. Anny, ufundowaną przez ród Sapiehów, zdobią dekoracje sklepienia w typie renesansu lubelskiego. Z dawnego zespołu zamkowego pozostała gotycka kaplica (obecnie kościół filialny pw. Św. Ducha).

Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej. Kodeń przez kilka stuleci należał do jednej z gałęzi rodu Sapiehów. W 1629 r. jeden z właścicieli Kodnia, słynący z pobożności Mikołaj Sapieha poważnie zachorował i w nadziei na cudowne wyleczenie udał się z pielgrzymką do samego papieża. Urban VIII zaprosił księcia na mszę do swojej prywatnej kaplicy, gdzie książę zobaczył obraz Madonny de Guadalupe (który wg legendy namalował św. bp Augustyn z Canterbury). W czasie mszy odprawianej przez papieża książę Sapieha doznał cudownego uzdrowienia. Po paru miesiącach paraliżu podniósł się o własnych siłach. Dziękując za cudowne uzdrowienie, Sapieha postanowił za wszelką cenę zabrać ze sobą obraz Matki Bożej do Kodnia. Jednak papież Urban VIII nie wyraził na to zgody. Wówczas Sapieha przekupił zakrystiana papieskiego, który za 500 złotych dukatów w nocy wykradł obraz z kaplicy. Z tego powodu książę został obłożony klątwą przez papieża Urbana VIII. Miał zakaz wstępu do świątyni, zakaz uczestniczenia we Mszy św., zakaz przystępowania do spowiedzi i komunii. Ostatecznie jednak, ze względu na gorliwość wiary i dobre uczynki, pozwolono mu na zatrzymanie świętego obrazu w Kodniu, gdzie można go podziwiać do dzisiaj.

Końskowola

Końskowola

Końskowola może pochwalić się dwiema wspaniałymi świątyniami. Mowa o kościele pw. św. Anny wybudowanym na pocz. XVII w. w stylu renesansu lubelskiego oraz kościele parafialnym pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła, którego metryka sięga ponoć XIV w. Spośród pozostałych ciekawych miejsc i obiektów należy wymienić dwór Tęczyńskich, budynek dawnego szpitala dla ubogich, folwark z XVIII-wiecznym spichlerzem oraz pozostałości położonego nad rzeką Kurówką cmentarza ewangelickiego. XVI-wieczne założenie architektoniczne Rynku zostało wpisane do rejestru zabytków. Co roku obchodzone jest tu Święto Róż, a miejscowość określana jest mianem „różanej stolicy” województwa lubelskiego.
 

Kościół pw. św. Anny

Kościół został wybudowany na początku XVII w. Konsekracja świątyni miała miejsce w 1613 r. Wcześniej w tym miejscu znajdowała się drewniana kaplica pod tym samym wezwaniem (XVI w.). Świątynia stanowi przykład budowli w typie renesansu lubelskiego. Jest to niewielki, jednonawowy, bezwieżowy kościół o smukłych proporcjach, zamknięty węższym półkolistym prezbiterium. Trójkątne, dekoracyjnie rozczłonkowane szczyty zostały zwieńczone charakterystycznymi dla renesansu lubelskiego sterczynami. Sklepienie  kolebkowe pokryto sztukateriami, tworzącymi geometryczne wzory uzupełnione płaskorzeźbami. W pomieszczeniach nad zakrystią zachowała się cenna polichromia z początków XVII w. Uwagę zwraca manierystyczny ołtarz główny z obrazem przedstawiającym św. Annę Samotrzeć (XVII w.) autorstwa lubelskiego malarza – Stanisława Szczerbica. W pobliżu kościoła zachowały się: budynek przykościelnego szpitala oraz dawna murowana plebania znajdująca się po drugiej stronie szosy (XVII w.).

Korczmin

Korczmin

We wsi Korczmin znajduje się najstarsza w regionie, drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Chrztu Pańskiego z 1685 r. Jest ona od 2004 r. świątynią filialną greckokatolickiej parafii pw. Narodzenia NMP w Lublinie. Cerkiew z sąsiadującego z Korczminem Tarnoszyna, również użytkowana przez lubelską parafię, została przeniesiona do Muzeum Wsi Lubelskiej

 

Kostomłoty

Kostomłoty

Wieś nad Bugiem z jedyną w naszym kraju parafią neounicką obrządku bizantyńsko-słowiańskiego. W okresie międzywojennym XX wieku powstało ok. 40 takich parafii na terenach dawnych parafii unickich, zlikwidowanych uprzednio przez władze carskie w 1875 r. Do dziś przetrwała tylko jedna z nich – w Kostomłotach. Parafia użytkuje cenną drewnianą cerkiew z 1631 r., posiadającą ikony z XVII w.

Cerkiew unicka św. Nikity w Kostomłotach. Drewniana cerkiew wzniesiona została ok. 1631 r. Z tego czasu pochodzi także jej najcenniejszy zabytek - ikona św. Nikity, męczennika i patrona cerkwi. Warto również zwrócić uwagę na piękne polichromie ścian i stropu o motywach floralnych i geometrycznych oraz bogato zdobiony ikonostas z XIX wieku (część ikon pochodzi z XVII i XVIII w.). W roku 1998 przywieziono tu relikwie Błogosławionych Męczenników. Od tego czasu cerkiew stała się Sanktuarium Unitów Podlaskich, które rocznie odwiedza ok. 70 tys. turystów. Poza tym przy cerkwi działa Centrum Ekumeniczne, prowadzące działalność rekolekcyjną przede wszystkim wśród grup młodzieży - z Polski i z zagranicy, zarówno katolickiej, ewangelickiej, jak i prawosławnej. Warto odwiedzić to miejsce w niedzielę po 8 września. Będziemy wtedy świadkami uroczystości obchodów św. Nikity. Przy cerkwi zachowała się drewniana plebania z połowy XIX w., a w samej wsi także kilka drewnianych domów z przełomu XIX i XX wieku.

Kozłówka

Kozłówka

Jedno z najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich muzeów pałacowych, położone w sąsiedztwie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Muzeum Zamoyskich mieści się w zespole pałacowo-parkowym, założonym w 1. połowie XVIII w., przebudowanym na przełomie XIX/XX w. przez hr. Konstantego Zamoyskiego. Doskonale zachowały się wnętrza w stylu Drugiego Cesarstwa Francuskiego. Przypałacowa kaplica wzorowana jest na kaplicy królewskiej w Wersalu.

W dawnej powozowni działa obecnie Galeria Sztuki Socrealizmu prezentująca obrazy, rzeźby, rysunki, plakaty i inne dzieła, powstałe w latach 50. XX w., kiedy sztukę wprzęgnięto w walkę o socjalizm.

W stajni koni cugowych można oglądać wystawę powozów, sprzętu jeździeckiego i akcesoriów podróżnych. Przy pałacu znajduje się reprezentacyjny ogród francuski z fontanną i pomnikiem żołnierzy napoleońskich, oraz romantyczny park w stylu angielskim, z ptaszarnią.

Orientacyjny czas zwiedzania wszystkich ekspozycji muzealnych wynosi 2 godziny. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.muzeumzamoyskich.pl

 

Krasienin

Krasienin

Wieś nad rzeką Mininą, znana już w XIV-XV w. Znajduje się tu kościół z pierwszej połowy XVII w. z dekoracjami sztukatorskimi w stylu renesansu lubelskiego. Na wzniesieniu stoi klasycystyczny dwór z czterokolumnowym portykiem z 1. połowy XIX w.

Kościół pw. Narodzenia NMP i św. Sebastiana. Kościół został wzniesiony w latach 1635–1653 na miejscu drewnianego ufundowanego przez Jakuba Konińskiego. Jednonawowa świątynia otrzymała cechy renesansu lubelskiego. Wykonano ozdobny trójkątny szczyt z piramidkami, a kolebkowe sklepienie z lunetami pokryto sztukateriami wykonanymi najprawdopodobniej przez muratora Jana Wolffa – jednego z najwybitniejszych autorów tego typu dekoracji. Zniszczona przez wojska szwedzkie świątynia została odnowiona i konsekrowana w połowie 1745 r. Wyposażenie wnętrza świątyni jest barokowe. W drewnianym ołtarzu głównym umieszczono obraz przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus (XVII/XVIII w.). Ołtarze boczne zdobią XVII-wieczne obrazy św. Sebastiana oraz św. Antoniego. W znajdującym się w kaplicy rokokowym ołtarzu odnajdziemy przedstawienie bł. ks. bpa Władysława Gorala – sufragana lubelskiego, zgładzonego w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Znajdująca się obok kościoła drewniana dzwonnica pochodzi z XX w. Zaprojektowany w stylu ludowym obiekt wyposażono w trzy dzwony.

Krasnobród

Krasnobród

Najpopularniejsze letnisko roztoczańskie i drugie w regionie uzdrowisko, położone pośród bukowo-jodłowych lasów, nad zalewem na rzece Wieprz. W dzielnicy Podzamek mieści się sanatorium rehabilitacyjne, ulokowane w dawnym zespole pałacowo-parkowym Leszczyńskich z XVII-XIX w. W dzielnicy Podklasztor znajduje się sanktuarium maryjne z podominikańskim kościołem i klasztorem, ufundowanym w latach 1690-99 przez królową Marysieńkę Sobieską. W skład zespołu wchodzą jeszcze m.in.: kaplica objawień „na wodzie”, kapliczki i stacje różańcowe oraz muzeum parafialne.

Krasnystaw

Krasnystaw

Leżący nad rzeką Wieprz Krasnystaw może poszczycić się ciekawą historią. W XV i XVI wieku przez Krasnystaw prowadził ważny szlak handlowy łączący wschód z zachodem. Jednym z najcenniejszych zabytków miasta jest barokowy kościół św. Franciszka Ksawerego z przełomu XVII i XVIII w. Wznoszący się przy świątyni gmach dawnego kolegium jezuitów mieści obecnie Muzeum Regionalne. Niedaleko znajduje się zabytkowy poaugustiański zespół kościelno-klasztorny. Ciekawy jest również wzniesiony na potrzeby dawnego sejmiku gmach z 1923 r., obecnie siedziba władz miasta. Corocznie miasto jest gospodarzem odbywającego się w sierpniu Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie”. Od południowego wschodu Krasnystaw sąsiaduje ze Skierbieszowskim Parkiem Krajobrazowym – malowniczym terenem porozcinanym licznymi wąwozami i jarami.

Kraśnik

Kraśnik

Jedno z najstarszych miast regionu, lokowane w 1377 r., znane jako stolica polskiej cegły (z uwagi na znaczną liczbę prywatnych cegielni) a także jako jedno z największych malinowych zagłębi Lubelszczyzny. Do najcenniejszych zabytków należą: dawny zespół kościelno-klasztorny kanoników regularnych, w skład którego wchodzi gotycko-renesansowy kościół z XV-XVII w. z renesansowymi nagrobkami Tęczyńskich oraz budynek klasztorny z XV-XVIII w., kościół szpitalny z XVII w., zespół dwóch synagog z XVII-XIX w. W mieście znajdują się trzy muzea: regionalne z bogatymi zbiorami historycznymi, archeologicznymi i etnograficznymi, 24 Pułku Ułanów – dokumentujące historię pułku stacjonującego w Kraśniku w dwudziestoleciu międzywojennym oraz jego późniejszą drogę bojową na frontach II wojny światowej; św. Floriana – prezentujące sprzęt i tradycje strażackie.

Turystyczną atrakcją Kraśnika jest zalew (42 ha) na rzece Wyżnicy.

Krupe

Krupe

Wieś koło Krasnegostawu, z ruinami renesansowego zamku Orzechowskich z końca XVI w. Odbywają się tu często plenerowe festyny i jarmarki. W lesie na wzgórzu obok sąsiednich Krynic wznosi się oryginalny kamienny grobowiec w kształcie piramidy - miejsce spoczynku właściciela Krupego, zamożnego kalwina Piotra Orzechowskiego.

Kryłów

Kryłów

Dawny Gród Czerwieński z XX w. na wyspie w zakolu Bugu, później własność królewska, a następnie możnych rodów: Tęczyńskich, Ostrorogów i Radziejowskich, którzy uczynili z Kryłowa miasto z warownym zamkiem i portem na Bugu. Ostatnim z wielkich właścicieli Kryłowa był Michał Radziejowski, arcybiskup gnieźnieński, kardynał i prymas Polski. Pozostałościami dawnego zamku są mury narożnej bastei oraz głębokie podziemia.

Kurów

Kurów

Osada w powiecie puławskim nad rzeką Kurówką Do dnia dzisiejszego zachował się zabytkowy układ urbanistyczny charakterystyczny dla zabudowy małomiasteczkowej. Godne uwagi  są budynki urzędu gminy (2. poł. XIX w.) oraz barokowo-klasycystycznej szkoły parafialnej zalożonej przez ks. Grzegorza Piramowicza (XVIII w.). Na cmentarzu parafialnym odnajdziemy nagrobki upamiętniające tragiczne wydarzenia z czasu II wojny światowej oraz mogiłę Jana Zdzitowieckiego - uczestnika powstania styczniowego. Miejscowość od lat związana z przemysłem futrzarskim.

Kościół pw. Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła. Pierwsze udokumentowane informacje dotyczące parafii w Kurowie pochodzą z poł. XV w. Fundatorem kościoła był kasztelan lubelski Piotr Kurowski. Na przełomie XVI i XVII w. świątynia należała do kalwinów, zaś w 2. poł. XVII w. przeszła w ręce katolików. Obecny kształt kościół zyskiwał etapami. W XVII wieku wzniesiono nawę główną, natomiast nawy boczne dobudowano w XVIII w. W efekcie powstał kościół o układzie bazylikowym, posiadający cechy renesansu lubelskiego: otynkowany, o smukłej wydłużonej sylwetce, z trójkondygnacyjną fasadą podzieloną gzymsami i pilastrami, zwieńczoną piramidkami. We wnętrzu, obok bogatej dekoracji sztukateryjnej, uwagę zwraca znajdujący się pod chórem renesansowy nagrobek Stanisława Zbąskiego (2. poł. XVI w.), prawdopodobnie dłuta Santi Gucciego. Do zespołu kościelnego należy także plebania z 2. poł XVIII w. oraz dzwonnica z przełomu XVII i XVIII w.

Leśna Podlaska

Leśna Podlaska

Leśna Podlaska nazywana jest często Podlaską Częstochową. Wierni upodobali sobie to miejsce ze względu na święty wizerunek Opiekunki Podlasia. Płaskorzeźba, umieszczona w głównym ołtarzu, wykona jest w polnym kamieniu o odcieniu czerwonym. Wizerunek przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na prawym ręku. Historia obrazu zaczyna się w roku 1683, kiedy to dwaj chłopcy pasący bydło znaleźli jaśniejący blaskiem wizerunek na drzewie dzikiej gruszy. Przywieziono go do Bukowic, których właściciel zdecydował o wzniesieniu w miejscu objawienia drewnianego kościoła rzymskokatolickiego. Obraz wkrótce zasłynął cudami i spowodował taki napływ wiernych, że już w 1695 r. ufundowano w Leśnej parafię. Pięć lat później ojcowie paulini z Częstochowy założyli tu klasztor i rozpoczęli budowę wielkiego bazylikowego kościoła. Wincenty Rachetti, warszawski architekt, nadał trójnawowej budowli monumentalny wyraz, zaakcentowany przez dwukondygnacyjną i bardzo szeroką fasadę z dwoma wieżami. Do kościoła, wzniesionego w latach 1730-52, przylega wielki zespół zabudowań klasztornych, ukrytych niegdyś za obronnym systemem wałów ziemnych, fos i murów ze strzelnicami. W skład sanktuarium wchodzi też Kaplica Zjawienia ze studnią w miejscu gruszy, na której 26 września 1683 roku miał ukazać się po raz pierwszy cudowny wizerunek Matki Boskiej.

Lubartów

Lubartów

Lubartów został założony w 1543 r. przez wojewodę lubelskiego Piotra Firleja (od herbu Firlejów „Lewart” nazywany wcześniej Lewartowem). W przeszłości miasto było znanym ośrodkiem ruchu innowierczego; w XVIII w. przeszło na własność rodu Sanguszków. Zachowały się barokowe zabytki fundacji księcia Pawła Karola Sanguszki: pałac o geometrycznym układzie ze stawem w parku; kościół parafialny pw. św. Anny oraz zespół klasztorny oo. kapucynów pw.  św. Wawrzyńca. Przy Rynku zachowała się częściowo stara zabudowa  z XVI-XIX w., zaś przy ul. Kościuszki można oglądać dwa murowane dworki z pierwszej połowy XIX w.

Kościół pw. św. Anny. Pochodzi z lat 1735-1738. Zbudowany został według projektu Pawła Antoniego Fontany, z fundacji Pawła Sanguszki. Kościół był wielokrotnie odnawiany, m.in. po pożarze w 1792 roku, kiedy to świątynia częściowo spłonęła. We wnętrzu znajdują się  imponujące polichromia. W ołtarzu głównym zobaczyć możemy obraz słynący łaskami przedstawiający św. Annę – Patronkę Rodzin. W prawej nawie znajduje się epitafium z sercami fundatora Pawła Sanguszki i jego żony - Barbary z Duninów Sanguszkowej.

Pałac Sanguszków. Przebudowany został z zamku, który powstał w tym miejscu w XVI wieku. Zamek ten wybudował wojewoda lubelski Piotr Firlej. Pierwotnie była to niewielka budowla obronna otoczona fosą i mokradłami. W 1693 roku Tylman z Gameren sporządził projekt przebudowy zamku dla marszałka wielkiego koronnego Józefa Karola Lubomirskiego, ale nie wiadomo, czy został on w pełni zrealizowany. Zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli, aż w XVIII wieku został odbudowany z funduszy księcia Pawła Karola Sanguszki, według projektu Pawła Antoniego Fontany. Tuż przed II wojną światową pałac strawił pożar. Został on odbudowany już po wojnie. Obecnie pałac nie jest już otoczony fosą ani mokradłami. Za pałacem mieści się park i jeziorko. W parku zobaczyć można fragmenty murów obronnych, fosy i budynek oranżerii.

Zespół klasztorny oo. Kapucynów. Kościół zbudowano w 1741 r. według projektu Pawła Antoniego Fontany. Barokowa świątynia o prostej bryle i oszczędnej dekoracji ma równie skromne wnętrze - na tle jasnych ścian wyróżniają się ciemne ławki, konfesjonały i ambona. Po prawej stronie w kruchcie wznoszą się barokowe kręcone schody. Nad wejściem umieszczono organy ze stylizowanymi ludowymi rzeźbami. Na uwagę zasługują XVIII-wieczne obrazy Szymona Czechowicza: Męczeństwo św. Wawrzyńca w ołtarzu głównym i Zwiastowanie w ołtarzu bocznym. Do kościoła przylega jednopiętrowy budynek klasztorny. W 1831 r. mur otaczający cały kompleks pełnił funkcję obronną w walkach z wojskiem rosyjskim.

Lublin

Lublin

Miasto o bogatej ponad 700 letniej historii z doskonale zachowanymi zabytkami oraz licznymi śladami świadczącymi o położeniu na styku kultur Zachodu i Wschodu.

Romantycznie położone Stare Miasto, unikatowa Kaplica Trójcy Świętej, monumentalna Brama Krakowska, zachwycająca Archikatedra czy niezwykle ważne Muzeum na Majdanku to tylko niektóre z obowiązkowych miejsc do odwiedzenia w Lublinie.

Lublin ma wyjątkowo bogatą ofertę kulturalną. Organizowane są tu wydarzenia artystyczne, koncerty, happeningi i festiwale, często o randze międzynarodowej. Do najbardziej znanych wydarzeń kulturalnych możemy zaliczyć Carnaval Sztukmistrzów, Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Festiwal Inne Brzmienia, Festiwal „Konfrontacje Teatralne” czy Europejski Festiwal Smaku.

Uroki Lublina doceniają nie tylko jego mieszkańcy i turyści. W staromiejskich zaułkach często można spotkać artystów, fotografików czy filmowców. Lubelskie plenery stanowiły scenografię do takich filmów i seriali jak: Czarne Chmury, Ogniem i mieczem, Chopin. Pragnienie miłości, Lektor, Carte Blanche, Wszystko przed Nami, Volta, Kamienie na szaniec, Wojenne dziewczyny, Drogi wolności. 

Z roku na rok Lublin staje się coraz bardziej modny wśród turystów, zarówno z Polski jak też z zagranicy, którzy przyjeżdżają tu żeby poznawać historię i ciekawe miejsca z nią związane, wziąć udział w licznych wydarzeniach kulturalnych, posmakować lokalnej kuchni czy po prostu „poczuć klimat” miasta.

Miasto jest doskonałą bazą wypadową do miejsc takich jak: Kazimierz Dolny, Zamość, Roztocze, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie oraz wielu innych ciekawych zakątków województwa lubelskiego.

Czy warto przyjechać do Lublina? Oczywiście że tak! Przekonajcie się sami. Do zobaczenia.

Więcej informacji...

 

Łęczna

Łęczna

Miasto nad  Wieprzem, założone w 1476 roku przez kasztelana krakowskiego Jana z Tęczyna. Od czasów jagiellońskich do XIX w. wielki ośrodek targowy, pozostałością tych tradycji są zachowane trzy rynki. Na północnym brzegu Wieprza, w dzielnicy Podzamcze można zobaczyć pozostałości zamku z XV-XVI w. oraz zespół dworsko-parkowy z XIX w. W mieście znajduje się renesansowo-barokowy kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny z XVI-XVIII w. z zespołem starych obiektów: mansjonarią, plebanią i dzwonnicą. Zachowała się również barokowa synagoga z XVII w., z bimą i aron ha-kodeszem, zdobionym późnorenesansową sztukaterią (obecnie siedziba muzeum z unikatową kolekcją judaików).

Kościół pw. św. Marii Magdaleny. Kościół został wzniesiony w latach 1618–1631, przy udziale znanego architekta Jana Wolffa. Fundatorem świątyni był ówczesny właściciel miasta podkomorzy lubelski Adam Noskowski. Budowla reprezentuje typ renesansu lubelskiego. Jest to kościół jednonawowy, z węższym od nawy zakończonym półkoliście prezbiterium. Do nawy przylegają dwie symetryczne kaplice zaprojektowane na planie kwadratu i zwieńczone kopułą z latarnią. Ich sklepienia pokryto dekoracją sztukateryjną, której fragmenty zachowały się do dzisiaj. Trójkątny szczyt z dwiema bocznymi wieżyczkami jest efektem późniejszej przebudowy. We wnętrzu kościoła znajduje się pięć barokowych ołtarzy. Ambona i chrzcielnica pochodzą z XVIII w. Na uwagę zasługuje tablica konsekracyjna wykonana z czarnego marmuru z 1. poł. XVII w. Do zespołu kościelnego należą także dzwonnica (przełom XVIII i XIX w.), mansjonaria (1. poł. XVII w.) oraz drewniana plebania (poł. XIX w.).

Łuków

Łuków

Miasto na Nizinie Południowopodlaskiej, lokowane w 1369 r., historyczna stolica Ziemi Łukowskiej. W mieście znajdują się dwa barokowe zespoły kościelno-klasztorne z XVIII w. – pobernardyński i popijarski. W części zabudowań klasztornych (tzw. konwikcie Szaniawskich), znajduje się Muzeum Regionalne z bogatymi zbiorami etnograficznymi, w tym ludowej rzeźby autorstwa twórców skupionych w znanym w kraju Łukowskim Ośrodku Rzeźbiarskim oraz geologiczno-archeologicznymi z kolekcją jurajskich amonitów, pochodzących z pobliskiego rezerwatu „Kra Jurajska”. W granicach miasta leży zalew „Zimna Woda” z ośrodkiem rekreacyjnym.

Markuszów

Markuszów

Oprócz renesansowego kościoła pw. Św. Ducha, w Markuszowie znajduje się także XVII-wieczny zespół kościoła parafialnego pw. św. Józefa Oblubieńca, obejmujący dzwonnicę i ogrodzenie (XVII w.), plebanię (XVIII w.), wiekowy drzewostan i cmentarz parafialny. Na miejscowym cmentarzu żydowskim zachowało się kilkanaście macew sprzed 1942 r. W tych okolicach urodził się i tworzył poeta ludowy Jan Pocek (1917 – 1971), upamiętniony pomnikiem stojącym w parku.

Kościół pw. Św. Ducha. Kościół wybudowano w latach 1608–1609, w miejscu zniszczonej drewnianej kaplicy pw. św. Stanisława (XVI/XVII w.). Świątynię zaprojektował lubelski architekt włoskiego pochodzenia Piotr Durie. Fundatorką była Gertruda z Opalińskich Firlejowa, żona podskarbiego koronnego Jana Firleja. Fakt ten upamiętnia tablica z łacińskim tekstem umieszczona przy południowym renesansowym portalu. Świątynia kilkukrotnie była niszczona przez pożary, jednak jej wygląd nie różni się znacznie od pierwowzoru. Uwagę zwraca renesansowy szczyt z charakterystycznymi dla typu lubelskiego podziałami w postaci pilastrów i gzymsów. Wewnątrz kościoła znajduje się dekoracja sztukateryjna w kształcie niepełnej gwiazdy. W skład zespołu kościelnego wchodzi dzwonnica z XVII w. oraz pochodząca z czasu budowy kościoła kolumnowa kapliczka. Na jej frontonie umieszczono rodzinny herb Firlejów – Lewart oraz inicjały „PD”  łączone z osobą Piotra Durie.

Masłomęcz

Masłomęcz

Wieś w Kotlinie Hrubieszowskiej, w której odkryto liczne ślady osadnictwa Gotów z okresu II-IV w. ne. Wydobyte tu znaleziska archeologiczne są prezentowane w muzeach w Hrubieszowie i Zamościu, natomiast w Masłomęczu można zobaczyć zrekonstruowaną gocką chatę. Działa tu założona przez mieszkańców grupa popularyzująca gockie zwyczaje.

Międzyrzec Podlaski

Międzyrzec Podlaski

Miasto na historycznym szlaku z Brześcia do Małopolski, słynące w przeszłości z warzelni soli i piwa, zaś później z przemysłu szczeciniarskiego, rozwiniętego na dużą skalę przez Żydów. Po dawnych mieszkańcach zachowała się charakterystyczna dla miast Orientu zabudowa targowa z ciasnymi przejściami – uliczkami pod murowanymi łukowymi przyporami. Najstarszym zabytkiem miasta jest kościół pw. św. Mikołaja. Pierwotnie wzniesiony jako gotycki, po pożarze w 1752 r. przebudowany w stylu barokowym. W ołtarzu głównym znajdują się obrazy ze szkoły malarskiej Czechowicza, przypisywane Smuglewiczowi.

Modliborzyce

Modliborzyce

Wieś gminna (w XVII-XIX w. miasto) na pograniczu Roztocza Zachodniego i Kotliny Sandomierskiej. Zachowała się małomiasteczkowa zabudowa z drewnianymi domostwami z przełomu XIX-XX w., kościół parafialny pw. św. Stanisława BM z lat 1664-68 z bogatymi sztukateriami w stylu renesansu lubelskiego oraz późnobarokowa synagoga z 1760 r., dwukondygnacyjna z kolumnadą w fasadzie.

Nałęczów

Nałęczów

Jedno z najsłynniejszych polskich uzdrowisk, od blisko 200 lat specjalizujące się w leczeniu chorób serca i układu krążenia. W końcu XIX w. był to znany kurort, lubiany przez wielu wybitnych Polaków, m.in. Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Stefana Żeromskiego (dwaj ostatni mają tu swoje muzea). Nałęczów  cieszy się renomą  miasta-ogrodu, położonego pośród lasów i wąwozów Płaskowyżu Nałęczowskiego, z willową zabudową wzorowaną na domach z tatrzańskich i alpejskich kurortów. Do najważniejszych atrakcji zalicza się Park Zdrojowy z klasycystycznym Pałacem Małachowskich i innymi zabytkowymi obiektami (m. in. Starymi Łazienkami, Sanatorium Książę Józef, Domkiem Greckim i Gotyckim). W uzdrowisku w ostatnich latach powstały też liczne nowoczesne centra rekreacji i hydroterapii. We wschodniej części miasta, na Bochotnickim Wzgórzu, wznosi się barokowy kościół parafialny fundacji Małachowskich. Obok niego znajduje się cmentarz z grobami wielu wybitnych Polaków.

Nielisz

Nielisz

W sąsiedztwie tej miejscowości, na rzekach Wieprz i Por, został utworzony największy na Lubelszczyźnie zalew. Znajdziemy tu molo, kąpielisko, niewielką przystań, a także tor wioślarski. Na miejscu można skorzystać z wypożyczalni sprzętu pływającego. Kąpielisko otrzymało nazwę "Moczydło", na pamiątkę istniejących dawniej w tym miejscu zbiorników wodnych, w których rolnicy moczyli len. Zalew jest także popularnym łowiskiem przyciągającym wędkarzy z całego regionu.

Okuninka

Okuninka

Najpopularniejsze letnisko regionu, z licznymi ośrodkami wczasowymi nad Jeziorem Białym - najczystszym zbiornikiem Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Jezioro ma powierzchnię 106,4 ha, głębokość do 33,6 m i liczne piaszczyste plaże. W sąsiedztwie położone są rozległe Lasy Sobiborskie, objęte ochroną jako Sobiborski Park Krajobrazowy.

Więcej informacji dotyczących wypoczynku nad Jeziorem Białym znajdziesz na portalu turystycznym www.wczasynadbialym.pl 

Opole Lubelskie

Opole Lubelskie

Miasto powiatowe na Powiślu, znane z pierwszej na ziemiach polskich szkoły rzemieślniczej, założonej w 1761 r. przez ks. Ignacego Konarskiego. Wznosi się tu kościół pw. Wniebowzięcia NMP z XVII-XVIII w., z barokowym wyposażeniem wnętrza, w tym polichromią skomponowaną w harmonijną całość z ołtarzami. W podopolskim  Niezdowie, w kilkunastohektarowym parku  znajduje się klasycystyczny pałac Lubomirskich z lat 1785-87.

Parczew

Parczew

Miasto powiatowe na Polesiu Lubelskim, dawniej królewski gród lokowany w 1401 r. na jagiellońskim szlaku z Krakowa do Wilna, miejsce zjazdów i sejmików szlacheckich. Wznosi się tu neogotycka bazylika z lat 1905–13, z wcześniejszym wyposażeniem wnętrza, w tym obrazem Matki Boskiej zwanym „Madonna z gruszką”, pochodzącym ze szkoły flamandzkiej z XVII w. Obok bazyliki stoi drewniana dzwonnica konstrukcji zrębowej z XVII w.

Piotrawin

Piotrawin

Wieś nad Wisłą, związana z legendą o rycerzu Piotrowinie i świętym Stanisławie Biskupie Męczenniku. Na wysokiej nadwiślańskiej skarpie wznosi się kościół pw. św. Stanisława z 1440 roku, fundacji biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, zachowany w niezmienionej gotyckiej szacie. Obok kościoła stoi, zbudowana w tym samym czasie, kaplica nad grobem Piotrowina. W okolicy atrakcję stanowi duży kamieniołom wapieni z punktem widokowym na panoramę Wisły.

Pratulin

Pratulin

Cicha letniskowa wieś nad Bugiem, związana z martyrologią Kościoła unickiego. W 1874 r. od kul carskich żołnierzy zginęło tu 13 unitów, uznanych w 1996 r. przez papieża Jana Pawła II za błogosławionych męczenników za wiarę. Kult Unitów Podlaskich rozwija się w Pratulinie od lat międzywojennych XX w., a funkcję sanktuarium z relikwiami męczenników pełni kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła.

Pszczela Wola

Pszczela Wola

Miejscowość na południe od Lublina, słynie z jedynego w kraju Technikum Pszczelarskiego. Szkoła, położona na terenie byłego majątku dworsko-parkowego hrabiego Franciszka Rohlanda (generała wojsk Księstwa Warszawskiego), prowadzi w podworskim parku skansen z ulami, a we dworze muzeum pszczelarstwa i bartnictwa.

Puławy

Puławy

Największe miasto lubelskiego Powiśla, ważny ośrodek naukowo-badawczy i przemysłowy, znany w kraju z klasycystyczno-romantycznego zespołu pałacowo-parkowego Czartoryskich (XVIII-XIX w.). W rozległym parku (32 ha) na wiślanej skarpie wznosi się pałac oraz zespół budowli ogrodowych projektowanych w większości przez Piotra Christiana Aignera, w duchu antyku, neogotyku i orientu. W Domku Gotyckim i Świątyni Sybilli księżna Izabela Czartoryska założyła pierwsze polskie muzeum. Nieopodal nad Wisłą znajduje się port jachtowy z wieżą oraz bulwar spacerowy.

Radecznica

Radecznica

Wieś na pograniczu Roztocza i Wyżyny Lubelskiej, znana z sanktuarium św. Antoniego. Na wyniosłym wzgórzu, zwanym Łysą Górą, wznosi się barokowy kościół i klasztor oo. Bernardynów. U stóp wzgórza leży źródło wody, zaś obok stoi drewniana kaplica pw. św. Antoniego (tzw. „na wodzie”).

Radzyń Podlaski

Radzyń Podlaski

Miasto słynące z największego zespołu pałacowo-parkowego regionu, wzniesionego w poł. XVIII w. przez marszałka Eustachego Potockiego. Skala założenia oraz dekoracja architektoniczna pałacu, oranżerii i bram reprezentuje najwyższy kunszt architektów i rzeźbiarzy epoki rokoka: J. Fontany, J. Ch. Redlera, J. B. Plerscha i J. Lapena. Naprzeciwko zespołu pałacowego wznosi się kościół parafialny pw. Świętej Trójcy z 1. połowy XVII w., w stylu renesansu lubelskiego. W kaplicy pw. MB Różańcowej można zobaczyć nagrobek fundatorów – Mniszchów. Obok kościoła stoi dzwonnica z XVIII w. projektu J. Fontany.

Romanów

Romanów

Miejsce lat dziecinnych Józefa Ignacego Kraszewskiego, najpopularniejszego polskiego pisarza historycznego XIX stulecia. Dwór w Romanowie, wybudowany przez dziadków pisarza – Annę i Błażeja Malskich – od 1962 r. pełni rolę muzeum I. J. Kraszewskiego. W romantycznym parku stoi murowana neogotycka brama oraz kaplica – mauzoleum rodziny Kraszewskich.

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.