Dodaj do mojej trasy Usuń z mojej trasy

Roztoczański Park Narodowy

Utworzony został w 1974 roku i jest najstarszym tego typu obszarem chronionym w Regionie Lubelskim. Początki ochrony na tym terenie sięgają końca XVI wieku, kiedy to kanclerz Jan Zamoyski utworzył w ramach Ordynacji Zamoyskiej rezerwat o nazwie „Zwierzyniec”. Trzymano tu jelenie, dziki, wilki, rysie, żbiki i tarpany. Dziś symbolem Parku jest potomek tarpana – konik polski, którego ostoja znajduje się na jego terenie. 92% powierzchni Parku zajmują lasy. Do najcenniejszych zespołów leśnych należą bór jodłowy i buczyna karpacka.

Swoją unikalność Roztocze, a więc i Park, zawdzięcza licznym procesom jakie zachodziły tutaj na przestrzeni dziejów. To właśnie one odcisnęły swoje piętno na organizmach zasiedlających ten teren. Specyficzny klimat Roztocza, przeplatanie się ciepłych i zimnych mas powietrza, zadecydowały o charakterze wykształconej tu szaty roślinnej. Ona z kolei stworzyła odpowiednie siedlisko dające ogromne możliwości rozwojowe dla różnych grup systematycznych zwierząt.Flora Parku jest bogata i różnorodna. Spośród 750 gatunków roślin około 100 to rośliny rzadkie a 40 jest objętych ochroną prawną (m.in. czosnek niedźwiedzi, zawilec wielkokwiatowy, rosiczki, storczyki). Równie bogata jest fauna. Występują tu wszystkie typowe zwierzęta leśne – jeleń, dzik, lis, ryś, borsuk, kuna, a nad wodami bóbr i wydra. Okresowo można spotkać łosia. Spośród ok. 200 gatunków ptaków większość regularnie gnieździ się na terenie Parku – m.in. orlik krzykliwy, trzmielojad, dzięcioł białogrzbiety.

Będąc w Parku należy się udać do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego, gdzie czekają na turystów wystawy przyrodnicze i artystyczne, wycieczki z przewodnikiem, projekcje filmów przyrodniczych oraz zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji…

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.