Dodaj do mojej trasy Usuń z mojej trasy

Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy został utworzony w 1990 roku w celu ochrony unikalnych ekosystemów wodno-torfowiskowych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, położonego w zachodniej części Polesia. Powierzchnia parku wynosi niespełna 10000 ha, mimo to jego obszar charakteryzuje się niezwykłym bogactwem i różnorodnością przyrody.

Tym co wyróżnia Poleski PN spośród innych parków narodowych w Polsce są rozległe torfowiska przejściowe (nazywane tu także spleją) tworzące się wokół zarastających jezior. Nagromadzenie rzadkich gatunków flory sprawia, że park jest osobliwością w skali kontynentu. Wśród występujących tu ok. 1000 gatunków roślin naczyniowych aż 170 to gatunki rzadkie. Należą do nich relikty epoki lodowcowej takie jak rosiczka długolistna, kosaciec syberyjski czy karłowate sosny, wierzby i brzozy, stanowiące namiastkę europejskiej tundry i lasotundry. Spotkamy tu również relikty atlantyckie, a także rośliny stepowe i górskie. Na uwagę zasługuje fakt, iż na terenie parku występuje aż 8 gatunków roślin mięsożernych. Równie interesujący jest świat zwierząt. Poleski PN oraz pobliskie Lasy Sobiborskie stanowią największą ostoję żółwia błotnego w Polsce. Tereny parku to także świetne miejsce dla ornitologów. Stwierdzono tu występowanie aż 194 gatunków ptaków. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje żuraw, największy ptak w Polsce, będący symbolem Poleskiego PN. Prawdziwym rarytasem ornitologicznym jest jednak wodniczka – gatunek zagrożony wyginięciem w skali globalnej. Podglądanie ptaków ułatwiają turystom wieże widokowe i schrony obserwacyjne. Największym występującym tu zwierzęciem jest łoś, którego zagęszczenie na terenie parku jest najwyższym w Polsce.

Poleski Park Narodowy to także wyjątkowa spuścizna kulturowa w postaci starych, drewnianych chałup, plecionych płotów, żurawi przy studniach czy drewnianych budynków sakralnych. Warto odwiedzić Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Załuczu Starym, prezentujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Polesia Zachodniego.

Więcej informacji…

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.