Obiekt: k-r / Kazimierz Dolny

Dodaj do mojej trasy Usuń z mojej trasy

Kazimierz Dolny

Najpopularniejszy ośrodek turystyczny w regionie, ulubione miejsce plenerów malarzy, fotografików, filmowców. Swoją sławę zawdzięcza znakomitej harmonii krajobrazu, łączącego wspaniałą przyrodę Małopolskiego Przełomu Wisły z historyczną (przeważnie renesansową) architekturą. Z okresu fundacji miasta przez Kazimierza Wielkiego pochodzą zamek i kamienna baszta, strzegące przeprawy wiślanej. W XVI i XVII w. miał miejsce największy rozwój handlu i portu, a wraz z nimi rozbudowa miasta w renesansowym stylu – powstały wówczas: kościoły: farny oraz szpitalny pw. św. Anny, kamienice Przybyłów i Celejowska oraz spichlerze. Nad Wisłą leży port i bulwar spacerowy. Wokół miasteczka rozpościera się Kazimierski Park Krajobrazowy. Jest to doskonałe miejsce do spacerów ścieżkami prowadzącymi przez lessowe wąwozy i wysokie wzgórza z punktami widokowymi na panoramę Wisły.

Kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja. Pierwsze wzmianki dotyczące parafii pochodzą z lat 1325-1328. Kościół był wówczas znacznie mniejszy, wykonany z kamienia wapiennego. Obecny kształt świątyni nadano po dwóch pożarach miasta w XVI wieku. Renesansowa przebudowa, zakończona w roku 1613, odbywała się pod kierunkiem muratora Jakuba Balina. On to nadał budowli obecny wygląd wewnętrzny z charakterystycznymi dekoracjami sztukatoryjnymi na sklepieniach korpusu kościoła i prezbiterium. W XVII wieku dobudowano do fary kaplice: Borkowskich, Górskich i Różańcową oraz zakrystię wraz z barokowym portalem prowadzącym do niej z prezbiterium. Spośród bogatego wyposażenia kościoła szczególna uwagę zwracają rzeźbione, modrzewiowe organy z 1620r., uznawane za najstarszy w całości zachowany obiekt tego typu w Polsce. Ciekawostką jest wiszący w nawie głównej świecznik w kształcie głowy jelenia.

Kościół pw. św. Anny. W XVI w. w tym miejscu znajdowała się drewniana świątynia pw. św. Ducha, która została przebudowana w l. 1635–1671, otrzymując cechy renesansu lubelskiego. Na wzór kazimierskiej fary powstał murowany jednonawowy kościół z węższym od nawy półkoliście zamkniętym prezbiterium. Wykonano renesansowe szczyty ozdobione pilastrami zwieńczonymi piramidkami. Sklepienie nawy oraz prezbiterium pokryto prostą siatką sztukaterii. W XVIII-wiecznym ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający św. Annę wraz z Matką Bożą i Jezusem. Drewniane ołtarze boczne pochodzą z XVII w. Uwagę zwraca renesansowa polichromia na łuku tęczowym. Znajdujący się obok kościoła budynek pełnił niegdyś rolę szpitala oraz przytułku dla  osób ubogich i starszych. Obecnie jest siedzibą Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki.

Spichlerze. XVI i XVII w. to okres świetności Kazimierza Dolnego. Bogacące się na handlu spławnym mieszczaństwo realizowało wiele nowych inwestycji. Obok fundacji kościelnych oraz budowy licznych kamienic w rynku, wzdłuż Wisły wznoszono okazałe spichlerze przeznaczone do magazynowania zboża. W sumie powstało ok. 60 tego typu obiektów. Najwspanialsze z nich znajdowały się przy obecnej ulicy Puławskiej i Krakowskiej. Do dnia dzisiejszego zachowało się tylko kilka. Smukłe, trójkątne, zwieńczone piramidkami szczyty spichlerzy wzorowano na kazimierskim kościele farnym wprowadzając tym samym elementy renesansu lubelskiego do architektury świeckiej. Od XIX w. popadające w ruinę spichlerze zaczęto adaptować do innych celów. Po kolejnych remontach przeprowadzanych w XX w., m.in. według projektu Karola Sicińskiego, Spichlerz Kobiałki przeznaczono na schronisko turystyczne, natomiast w Spichlerzu Ulanowskich (Przybyłów), utworzono Muzeum Przyrodnicze – oddział Muzeum Nadwiślańskiego. Do renesansowych form fary nawiązuje również Spichlerz Feuersteina, w którym mieściła się w przeszłości garbarnia.

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.