Obiekt: k-r / Kazimierz Dolny

Dodaj do mojej trasy Usuń z mojej trasy

Kazimierz Dolny

Ulubione miejsce plenerów malarzy, fotografików i filmowców. Swoją sławę zawdzięcza znakomitej harmonii krajobrazu, łączącego przyrodę Małopolskiego Przełomu Wisły ze wspaniałą architekturą.

Z okresu fundacji miasta przez Kazimierza Wielkiego pochodzą zamek i kamienna baszta, które dawniej strzegły przeprawy wiślanej. Największy rozwój handlu, miał miejsce w XVI i XVII w. W tym okresie rozbudowano miasto w renesansowym stylu – powstały kościoły: Farny oraz pw. św. Anny, kamienice Przybyłów i Celejowska oraz spichlerze. Nad Wisłą leży port i bulwar spacerowy. Wokół miasteczka rozpościera się Kazimierski Park Krajobrazowy. Jest to doskonałe miejsce do spacerów ścieżkami prowadzącymi przez lessowe wąwozy i wysokie skarpy z punktami widokowymi na panoramę Wisły.

Kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja. Zniszczony podczas pożaru gotycki kościół został przebudowany w l. 1610–1613 przez Jakuba Balina – lubelskiego architekta włoskiego pochodzenia. Powstała smukła jednonawowa świątynia z niższym od nawy półkoliście zamkniętym prezbiterium oraz dwoma charakterystycznymi szczytami łączącymi wpływy architektury włoskiej i niderlandzkiej. Kolebkowe sklepienie nawy i prezbiterium ozdobiono wspaniałą dekoracją sztukateryjną. W XVII wieku do fary zostały dobudowane kaplice: Borkowskich, Górskich oraz Różańcowa. We wnętrzu świątyni, na chórze muzycznym, znajdują się XVII-wieczne organy uważane za najstarszy, zachowany w całości, instrument muzyczny tego typu w Polsce. Wśród wielu interesujących elementów wyposażenia fary uwagę zwracają także rokokowe konfesjonały oraz kamienna chrzcielnica wykonana w warsztacie Santi Gucciego. W ołtarzu głównym umieszczono XIX-wieczne obrazy przedstawiające świętego Bartłomieja oraz Kazimierza Jagiellończyka.

Kościół pw. św. Anny. Na wzór kazimierskiej fary powstał murowany jednonawowy kościół z węższym od nawy półkoliście zamkniętym prezbiterium. Wykonano renesansowe szczyty ozdobione pilastrami zwieńczonymi piramidkami. Sklepienie nawy oraz prezbiterium pokryto prostą siatką sztukaterii. W XVIII-wiecznym ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający św. Annę wraz z Matką Bożą i Jezusem. Drewniane ołtarze boczne pochodzą z XVII w. Uwagę zwraca renesansowa polichromia na łuku tęczowym. Znajdujący się obok kościoła budynek pełnił niegdyś rolę szpitala oraz przytułku dla  osób ubogich i starszych. Obecnie jest siedzibą Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki.

Spichlerze. W latach świetności Kazimierza Dolnego, obok fundacji kościelnych oraz budowy licznych kamienic w rynku, wzdłuż Wisły wznoszono okazałe spichlerze przeznaczone do magazynowania zboża. W sumie powstało ok. 60 tego typu obiektów. Najwspanialsze z nich znajdowały się przy obecnej ulicy Puławskiej i Krakowskiej. Do dnia dzisiejszego zachowało się tylko kilka. Smukłe, trójkątne, zwieńczone piramidkami szczyty spichlerzy wzorowano na kazimierskim kościele farnym wprowadzając tym samym elementy renesansu lubelskiego do architektury świeckiej. Od XIX w. popadające w ruinę spichlerze zaczęto adaptować do innych celów. Po kolejnych remontach przeprowadzanych w XX w., m.in. według projektu Karola Sicińskiego, Spichlerz Kobiałki przeznaczono na schronisko turystyczne, natomiast w Spichlerzu Ulanowskich (Przybyłów), utworzono Muzeum Przyrodnicze – oddział Muzeum Nadwiślańskiego. Do renesansowych form fary nawiązuje również Spichlerz Feuersteina, w którym mieściła się w przeszłości garbarnia.

 

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.