Obiekt: a-j / Chełm

Dodaj do mojej trasy Usuń z mojej trasy

Chełm

Wczesnośredniowieczne miasto wchodzące w skład Grodów Czerwieńskich, w XIII w. stolica księstwa halicko-wołyńskiego, od 1392 r. polskie miasto królewskie, centrum Ziemi Chełmskiej. Pod śródmieściem znajduje się labirynt kredowych wyrobisk, eksploatowanych przez mieszczan od XVI w. Najstarsze zabytki położone są na górującym nad miastem  wzniesieniu Górki Chełmskiej – są to  pozostałości grodu książęcego oraz pounicki zespół katedralny z XVIII w. Warto też zobaczyć barokowy kościół pw. Rozesłania Apostołów oraz  cerkiew prawosławną pw. św. Jana Teologa.

Chełmskie Podziemia Kredowe. Chełmskie Podziemia Kredowe to wyjątkowe miejsce w skali kraju i całej Europy. Ten labirynt korytarzy powstawał w wyniku wydobywania od XVI wieku kredy, której złoża znajdują się pod powierzchnią miasta. Obecnie podziemia służą celom turystycznym, udostępniono je zwiedzającym. 

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.