Obiekt: a-j / Biała Podlaska

Dodaj do mojej trasy Usuń z mojej trasy

Biała Podlaska

Miasto z 2. poł. XIV w., własność Radziwiłłów. Zachowała się część dawnego zespołu zamkowego z XVII-XVIII w. (m. in. budynki bramne i oficyny) oraz fortyfikacji z bastionami i wieżami. Wśród innych zabytków zwraca uwagę kościół farny pw. św. Anny z XVI-XVII w. z bogato dekorowaną kaplicą Radziwiłłów oraz dawna Akademia Bialska z XVII w., do której uczęszczał J.I. Kraszewski.

Brama Wjazdowa. Wzniesiona została w latach 1674-1675 (attyka z lat 30-tych XVIII wieku) staraniem Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej. Zaprojektował ją Augustyn Locci Młodszy. Prowadziła do zespołu pałacowo-parkowego Radziwiłłów. Fasada bramy komponowana była na wzór łuku tryumfalnego. Zdobią ją kolumny oraz elementy dekoracyjne: popiersia Karola Radziwiłła i jego małżonki Anny, panoplia oraz płaskorzeźby "Spawiedliwości" po lewej stronie i "Męstwa" po prawej.

Budynek dawnej Akademii Bialskiej. Na frontowej elewacji od ul. Warszawskiej znajduje się data 1628 (rok założenia szkoły przez proboszcza bialskiego ks. Krzysztofa Ciborowicza Wilskiego). Wkrótce patronem szkoły stała się Akademia Krakowska, która oddelegowała tu swoich wykładowców – stąd bielską szkołę zaczęto tytułować Akademią. Popularność i poziom szkoły rosły do tego stopnia, że w 1. połowie XVIII wieku nazywano ją „Podlaskimi Atenami”. Akademia Bialska wykształciła wielu sławnych ludzi wśród, których należy wymienić Józefa Ignacego Kraszewskiego, powstańców styczniowych - Romana Rogińskiego i księdza Stanisława Brzóskę. Ze szkołą związani byli również Stefan Żeromski i Julian Ursyn Niemcewicz. Obecnie w dawnej akademii mieści się Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego.

Kościół pw. św. Anny. Kościół wybudowany został przez arian w 1572 r., na pogorzelisku wcześniejszej świątyni (z 1525 r.). Parafię ponownie erygował Mikołaj Kazimierz Radziwiłł – zwolennik katolicyzmu. W latach 1597-1602 w oparciu o fundamenty zboru ariańskiego wzniesiono obecny kościół.W kościele warto zwrócić uwagę na barokową kaplicę pod wezwaniem św. Jana Kantego z 1625 r. Uważana jest ona za jedno z najcenniejszych dzieł renesansowych na Podlasiu. Na sklepieniu kaplicy znajdują się późnobarokowe obrazy ukazujące życie Mikołaja Radziwiłła, otoczone bogatymi sztukateriami.

Kościół Świętego Antoniego i Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów. Pierwszy kościół i klasztor był drewniany. Murowany kościół w stylu późnego baroku zbudowano w latach 1673-87, zaś klasztor w latach 1687-92. Ich fundatorem był książe Michał Kazimierz Radziwiłł i jego małżonka Katarzyna Emerencjanna z Sobieskich. Pierwotnie zabudowania należały do reformatów. Kres ich obecności w Białej Podlaskiej położyła kasata dokonana przez rząd carski w 1864r. Kościół przejściowo był filią kościoła parafialnego św. Anny, następnie przekształcono go na cerkiew unicką, potem prawosławną. Klasztor służył urządzanym od 1866r. kursom nauczycieli szkół rosyjskich i trzyletniemu seminarium przygotowującemu kandydatów do zawodu nauczyciela w rosyjskich szkołach elementarnych. W 1968r. kościół został objęty przez ojców kapucynów.

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.