Aktualności

Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2019

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna z przyjemnością informuje o rozpoczęciu XVII edycji  konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2019”.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych. Zgłoszone propozycje zostaną poddane ocenie Kapituły, do której zaproszeni zostaną eksperci z zakresu promocji i turystyki, oraz Internautów.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2019” otrzymają rekomendację LROT do etapu ogólnopolskiego konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej”, który przeprowadzi Polska Organizacja Turystyczna. Zwycięzcy etapu regionalnego otrzymają również nagrody rzeczowe oraz zostaną objęci działaniami promocyjnym prowadzonymi przez LROT.

Produkty mogą być zgłaszane w pięciu kategoriach: wydarzenie cykliczne, pakiet usług turystycznych – impreza turystyczna, obiekt, szlak, obszar. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 29 sierpnia 2019 r. za pośrednictwem aplikacji on-line, dostępnej pod adresem: www.polskapodajdalej.pl .

Regulamin oraz pozostałe informację nt. konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2019” dostępne są na stronie www.lrot.pl.

 

 

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.